Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2011

Οι ευθείες y=αx και y=αx+β

Η ευθεία y=αx διέρχεται από την αρχή των αξόνων και έχει κλίση  α. Η ευθεία y=αx+β δε διέρχεται από την αρχή των αξόνων για μη μηδενικό β.  Πειραματιστείτε με το διαδραστικό σχήμα για τις διάφορες τιμές των α και β και "ανακαλύψτε " τη σχέση που συνδέει τις δυο ευθείες. Για να ανοίξει το σχήμα πατήστε εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου