Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2009

Δεύτερη παράγωγος και συντελεστής διεύθυνσης εφαπτομένης

Με αφορμή την παρακάτω άσκηση (η οποία είναι μια συνηθισμένη άσκηση στα ακρότατα και μπορούμε να τη βρούμε σε πολλά βιβλία), προσπαθούμε με το παρακάτω δυναμικό σχέδιο (πατήστε εδώ ) να ξεκαθαρίσουμε ότι άλλο το σημείο όπου μια συνάρτηση έχει μέγιστο και άλλο σε ποιο σημείο ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης γίνεται μέγιστος.

Άσκηση: Δίνεται η
.
Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης της f όπου ο συντελεστής διεύθυνσης της εφαπτομένης γίνεται μέγιστος.


Το συνηθισμένο λάθος που γίνεται σ' αυτήν την άσκηση είναι ότι οι μαθητές βρίσκουν το σημείο στο οποίο η f έχει μέγιστο, από το πρόσημο της πρώτης παραγώγου. Το σωστό είναι βέβαια να βρούμε το σημείο στο οποίο η f ' έχει μέγιστο, που σημαίνει να βρούμε το πρόσημο της δεύτερης παραγώγου.

Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009

Κυλιόμενοι κύκλοι. Επίκυκλοι και Υπόκυκλοι.

Κύκλοι που κυλίονται πάνω σε άλλους κύκλους (επίκυκλοι) ή μέσα σε άλλους κύκλους (υπόκυκλοι) ή πάνω σε ευθείες, κινούσαν από πάντα το ενδιαφέρον όχι μόνο των μαθηματικών, αλλά και των αστρονόμων και των μηχανικών.

Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2009

Αναγωγή στο 1ο τεταρτημόριο

Στις παρακάτω δραστηριότητες θα προσπαθήσουμε να πειραματιστούμε και να ανακαλύψουμε τις σχέσεις που συνδέουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς παραπληρωματικών, συμπληρωματικών, αντίθετων και γωνιών που διαφέρουν κατά 180 μοίρες. Οι "πειραματισμοί" μας θα γίνουν στον τριγωνομετρικό κύκλο, οπότε η εξοικείωση μ' αυτόν είναι αναγκαία.
Διερεύνηση 1: Πατήστε εδώ για να "ανακαλύψετε" τις σχέσεις που συνδέουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των παραπληρωματικών γωνιών.

Διερεύνηση 2:
Ομοίως εδώ για τις γωνίες που διαφέρουν κατά 180 μοίρες.

Διερεύνηση 3: Το ίδιο για τις αντίθετες γωνίες.

Διερεύνηση 4: Τέλος "ανακαλύψτε" τις σχέσεις που συνδέουν τους τριγωνομετρικούς αριθμούς των συμπληρωματικών γωνιών.

Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2009

Ένας γεωμετρικός τόπος

Εδώ παρουσιάζεται ένας γεωμετρικός τόπος, ο οποίος παρόλο που είναι πολύ χρήσιμος για την κατανόηση των εγγράψιμων τετράπλευρων, είναι εκτός της διδακτέας ύλης. Πιστεύουμε ότι ο μαθητής ο οποίος θα βρει το χρόνο να πειραματιστεί με το παρακάτω θα ωφεληθεί αρκετά.
(Πατήστε εδώ για να ανοίξει η παρουσίαση)

Ποιος είναι ο γεωμετρικός τόπος των σημείων του επιπέδου από τα οποία ένα δοσμένο ευθύγραμμο τμήμα φαίνεται υπό σταθερή γωνία;

Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Εγγράψιμο τετράπλευρο

Στην παρακάτω δραστηριότητα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις ιδιότητες των εγγράψιμων τετραπλεύρων. Θα εξετάσουμε τις σχέσεις των απέναντι γωνιών του, μιας γωνίας του με την απέναντι εξωτερική, καθώς και τη θέση των μεσοκαθέτων των πλευρών του. Πατήστε εδώ για να "πειραματιστείτε" και να ανακαλύψετε τις ιδιότητες.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Τριγωνομετρικός κύκλος

Κάνετε κλικ εδώ και εξοικειωθείτε με τον τριγωνομετρικό κύκλο.

Εγγεγραμμένη γωνία και γωνία χορδής και εφαπτομένης.

Σ' αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να παρατηρήσετε και να ανακαλύψετε τις σχέσεις που συνδέουν την εγγεγραμμένη γωνία με το τόξο στο οποίο βαίνει καθώς και με την αντίστοιχη γωνία χορδής και εφαπτομένης.
Κάνετε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες.