Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 2009

Εγγράψιμο τετράπλευρο

Στην παρακάτω δραστηριότητα θα προσπαθήσουμε να ανακαλύψουμε τις ιδιότητες των εγγράψιμων τετραπλεύρων. Θα εξετάσουμε τις σχέσεις των απέναντι γωνιών του, μιας γωνίας του με την απέναντι εξωτερική, καθώς και τη θέση των μεσοκαθέτων των πλευρών του. Πατήστε εδώ για να "πειραματιστείτε" και να ανακαλύψετε τις ιδιότητες.

Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2009

Τριγωνομετρικός κύκλος

Κάνετε κλικ εδώ και εξοικειωθείτε με τον τριγωνομετρικό κύκλο.

Εγγεγραμμένη γωνία και γωνία χορδής και εφαπτομένης.

Σ' αυτή τη δραστηριότητα μπορείτε να παρατηρήσετε και να ανακαλύψετε τις σχέσεις που συνδέουν την εγγεγραμμένη γωνία με το τόξο στο οποίο βαίνει καθώς και με την αντίστοιχη γωνία χορδής και εφαπτομένης.
Κάνετε κλικ εδώ και ακολουθήστε τις οδηγίες.